☾☆ ϜϓſϞ Hacked By CyBeRKaNKa ϜϓſϞ ☾☆

☾☆ ϜϓſϞ EY TURK ! ϜϓſϞ ☾☆
Ustte gök Cökmedikce,
Altta yer delinmedikce,
Senin ilini ve töreni kim bozabilir.
Titre ve kendine dön.

ϜϓſϞ ☾☆ CyBeRKaNKa ☾☆ Orkhan39 ☾☆ Mr.WorldWide ☾☆ ϜϓſϞ